Skip to main content

4 Courses

Inspire Drone Coding
Inspire Online Instructor-led courses
Preview Course

Inspire Online Instructor-led courses

Inspire Drone Coding

In this instructor led course, students will be introduced to block coding that includes real life drone application simulations. 

Students will receive a certificate upon completion.


Inspire Hommeltuig Kodering
Inspire Online Instructor-led courses
Preview Course

Inspire Online Instructor-led courses

Inspire Hommeltuig Kodering

In hierdie kursus wat deur instrukteur gelei word, sal studente bekendgestel word aan blokkodering wat werklike hommeltuig-toepassingsimulasies insluit.

Studente sal 'n sertifikaat ontvang na voltooiing.


Inspire Drone Coding Advanced
Inspire Online Instructor-led courses
Preview Course

Inspire Online Instructor-led courses

Inspire Drone Coding Advanced

In this instructor led course, students will be taught advanced block coding skills that leads up to a secret mission on Mars - to inspect a space craft using 3-dimensional coordinates. 

Students will receive a certificate upon completion. 

Inspire Gevorderde Hommeltuig Kodering
Inspire Online Instructor-led courses
Preview Course

Inspire Online Instructor-led courses

Inspire Gevorderde Hommeltuig Kodering

In hierdie kursus wat deur instrukteur gelei word, sal studente gevorderde blokkoderingsvaardighede geleer word wat lei tot 'n geheime missie op Mars - om 'n ruimtetuig te inspekteer deur 3-dimensionele koördinate te gebruik.

Studente sal 'n sertifikaat ontvang na voltooiing.